Blog

footer-company-data

API.PL Sp. z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
Rąbień, ul. Okrężna 37

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000345423
NIP: 7322136134
REGON: 100807691
Kapitał zakładowy 5 000,00zł

Go to top