Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dla użytkowników serwisów internetowych, będących własnością API.PL. Sp. z o.o., o zasadach pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, zabezpieczenia i wykorzystywania danych osobowych i informacji o użytkownikach serwisów. Niniejsza polityka została opracowana na podstawie Rozporządzenia PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „rozporządzeniem RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) i dotyczy następujących serwisów internetowych:
  a) www.api.pl
  b) www.f500.pl
  c) www.handtop.pl
  d) www.dtf.pl
 2. Operatorem serwisów internetowych, wymienionych w pkt 1 i administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia RODO jest spółka API.PL Spółka z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, 95-070 Aleksandrów Łódzki , Rąbień ul. Okrężna 37 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000345423, NIP 7322136134, Regon 100807691, kapitał zakładowy 5 000,00 zł.
 3. Serwisy internetowe pozyskują dane i informacje o użytkownikach oraz ich zachowaniach poprzez:
  1. dobrowolnie wprowadzone przez użytkownika do formularza rejestracyjnego dane i informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczek”).
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Zenbox sp. z o.o. , funkcjonującego pod adresem ul. Dąbrowskiego 7, 42-200 Częstochowa

2. Informacje i dane gromadzone w  formularzach

 1. Serwisy internetowe zbierają i przetwarzają informacje oraz dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników danego serwisu internetowego takie jak: e-mail, imię, nazwisko, adres, NIP, nr telefonu, nazwę firmy.
 2. Dane osobowe pozyskane przez serwis internetowy w formularzu są udostępniane podmiotom trzecim  uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz API.PL usługi informatyczne, prawne, logistyczne, księgowe
 3. API.PL sp. z o.o. informuje, iż przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisów internetowych w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art 6 ust.1 lit. C RODO) oraz z celach analitycznych i statystycznych, polegający na prowadzeniu statystyk zgłaszanych spraw za pośrednictwem serwisu w celu m.in. doskonalenia jego funkcjonalności.
 4. Użytkownik serwisu może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez API.PL w celach marketingowych API.PL tj przesyłania informacji o produktach, usługach, przedstawiania propozycji i ofert handlowych, informacji o promocjach, zaproszeń na targi, pokazy i prezentację, a także w celu otrzymywania newslettera, udziału w akcjach mailingowych lub smsowych.
 5. API.PL sp. z o.o. informuje, iż w przypadku przetwarzania  danych osobowych przez API.PL Użytkownikowi przysługuje  prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
  2. sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, w sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację w jakiej znalazł się Użytkownik, a także, gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowane w tym celu
  4. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli przetwarzane są zgoda Użytkownika, przy czym cofnięcia zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które dokonano przed cofnięciem zgody
  5. prawie do przeniesienia danych
  6. złożenia skargi do organu powołanego do nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Realizacja uprawnień określonych w punkcie 5 a-e może nastąpić w drodze mailowej na adres: lodz@api.pl
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od daty realizacji umowy, w przypadku danych na których przetwarzanie wyraził zgodę Użytkownik – do czasu cofnięcia zgody, lub zaprzestania działalność przez API.PL sp z o.o. i jego następców prawnych.
 8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane, podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to dostawcom odpowiedzialnym a obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, realizującym usługi kurierskie, a w przypadku danych przekazanych w celach marketingu towarów i usług – podmiotom świadczącym na rzecz API.PL.

3. Pliki „cookies”.

 1. Serwisy internetowe, o których mowa w pkt 1.1 , wykorzystują pliki „cookies”.
 2. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem   zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu internetowego.
 4. Pliki „cookies” nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji pozwalających na indywidualną identyfikację użytkowników serwisu internetowego.
 5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk umożliwiających poznanie, w jaki sposób użytkownicy serwisu internetowego korzystają ze stron internetowych w celu, ulepszanie struktury i zawartości,
  2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów reklamowych w sieciach reklamowych, w szczególności w sieci Google.
 6. W ramach serwisów internetowych będących własnością API.PL. Sp. z o.o., stosowane są następujące rodzaje plików cookies: google analitycs w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów, „wydajnościowe pliki cookies” w celu umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu oraz „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany w tym zakresie, w tym zablokować obsługę plików „cookies”, poprzez zmianę ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także ustawienie automatycznego blokowania plików cookies. W celu zarządzania ustawieniami plików „cookies” użytkownik powinien wybrać „pomoc” w menu posiadanej przez użytkownika przeglądarki internetowej.  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej stosowanej przez użytkownika.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu internetowego reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać cele i zasady korzystania z plików cookies przez wskazane powyżej podmioty.
 9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do użytkownika serwisu internetowego www.api.pl. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. Użytkownik może przeglądać i edytować gromadzone prze sieć Google informacje wynikające z plików cookies https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania danym serwisem internetowym oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. informacje o przeglądarce użytkownika,
  6. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Przechowywanie i udostępnienie danych i informacji.

 1. Dane użytkowników są przechowywane przez Zenbox sp. z o.o. i zabezpieczone hasłem w bazie danych, bez dostępu osób trzecich.
 2. Operator serwisów internetowych ma obowiązek udostępniania gromadzonych przez serwis danych upoważnionym przez przepisy prawa organom,  na podstawie zgłoszonych żądań. Innym podmiotom dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

6. Postanowienia końcowe

Operator serwisów internetowych, będących własnością API.PL. Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności bez powiadamiania użytkowników serwisów. Aktualna wersja polityki prywatności jest umieszczona na stronie serwisu www.api.pl w łatwo dostępnym i widocznym dla użytkownika miejscu.

Go to top